Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief verschijnt eens per week op vrijdag. Leerlingen, ouders en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail.

Mocht u geen nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een bericht sturen. Vermeld daarin de naam van uw kind en groep. U wordt dan direct toegevoegd aan de distributielijst.

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 10 Nieuwsbrief 19
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 11 Nieuwsbrief 20
Nieuwsbrief 3 Nieuwsbrief 12  Nieuwsbrief 21
Nieuwsbrief 4 Nieuwsbrief 13 Nieuwsbrief 22
Nieuwsbrief 5 Nieuwsbrief 14 Nieuwsbrief 23  
Nieuwsbrief 6 Nieuwsbrief 15 Nieuwsbrief 24  
Nieuwsbrief 7 Nieuwsbrief 16 Nieuwsbrief 25   
Nieuwsbrief 8 Nieuwsbrief 17 Schoolreisbrief 2019   
Nieuwsbrief 9 Nieuwsbrief 18 Nieuwsbrief 26  
 

Snel naar