Groep 1/2B

Groep 1/2 B is een leuke, gezellige, sociale groep enthousiaste kleuters. In de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Als een kind 4 jaar wordt, komt hij voor het eerst bij ons in de klas binnen. Wat een mijlpaal! Voor sommige kinderen en ouders is dat flink wennen, andere kinderen zijn er ‘helemaal aan toe’. In onze klas zorgen we er samen voor dat de eerste stappen in de basisschool zo prettig en rustig mogelijk verlopen. Maar wat leren kinderen in onze klas nu eigenlijk die kleuterjaren?

Groep 1 staat in het teken van wennen aan regelmaat en rituelen op school. Zo begint de dag vaak samen in een kring. Binnenkort zal het mogelijk zijn voor u om in de klas nog even samen een spelletje te doen of om voor te lezen. De klas is zo ingericht dat de kinderen in verschillende hoeken en aan tafels kunnen werken in kleine groepjes. De nadruk ligt vooral op spelend leren. De dagindeling wordt elke dag besproken met de leerlingen aan de hand van de dagritme kaarten.

Leren Is het wennen gedaan, dan kan het echte leren beginnen. Onze groep is een klas waarin de eerste twee leerjaren door elkaar lopen. De leerkracht houdt wel in de gaten welke kinderen al groep 2 en welke groep 1 werkjes doen. Kinderen in groep 2 krijgen bijvoorbeeld al ‘voorbereidend lezen’, terwijl kinderen in groep 1 daar nog niet aan toe zijn.

Mocht u vragen hebben dan kunt u juf Marianne of juf Mariëlle mailen:  m.vanbuuren@opoz.nl,  m.vantilburg@opoz.nl 

 Snel naar