Groep 4

Wij zijn een gezellige klas met 24 leerlingen. Op maandag t/m woensdag staat juf Marjolein voor de klas en Juf Melse is er donderdag en vrijdag.

Nadat we in groep 3 de basis hebben geleerd, gaan we dit in groep 4 uitbouwen en verder ontwikkelen. Zo leren we rekenen met getallen t/m 100, meten, klokkijken, rekenen met geld en nog heel veel meer.

Bij taal leren we hoe je een verhaal schrijft, een zin te ontleden, werken we aan onze woordenschat, oefenen we met het voeren van gesprekken en het schrijven van goede zinnen.

Dat is natuurlijk niet alles wat we leren. Ook werken we hard aan goed leren lezen, het schrijven van de letters en klanken, leren we Engels, gaan we naar de gym en leren hoe wij ons sociaal goed kunnen ontwikkelen.

Kunst en Cultuur doen wij op vrijdag, de eerste periode krijgen we drama. Daarna komen de blokken beelende vorming en dans aan bod. Muziek wordt sinds dit jaar door juf Marjolein gegeven, we hebben hiervoor de methode Eigenwijs. Daarnaast leren we ook over verkeer, natuur en het nieuws.

Heeft u nog vragen over groep 4, dan kunt u mailen naar: m.spithoven@opoz.nl of m.jans@opoz.nl
 

Snel naar