Groep 4A

Wij zijn een gezellige en kleine klas met 17 leerlingen. Groep 4A heeft 9 jongens en 8 meiden. Op maandag staat juf Petra voor de klas en Juf Marianne is er van dinsdag t/m vrijdag.

Nadat we in groep 3 de basis hebben geleerd gaan we dit in groep 4 uitbouwen en verder ontwikkelen. Zo leren we rekenen met getallen t/m 100, meten, klokkijken, rekenen met geld en nog heel veel meer.

Bij taal leren we hoe je een verhaal schrijft, een zin te ontleden, werken we aan onze woordenschat, oefenen we met het voeren van gesprekken en het schrijven van goede zinnen.

Dat is natuurlijk niet alles wat we leren. Ook werken we hard aan goed leren lezen, het schrijven van de letters en klanken, leren we Engels, gaan we naar de gym en leren hoe wij ons sociaal goed kunnen ontwikkelen.

Kunst en Cultuur doen wij op vrijdag en dat is heerlijk. Daarnaast leren we ook over verkeer, natuur en het nieuws.

Heeft u nog vragen over groep 4A, dan kunt u mailen naar: m.vanbuuren@opoz.nl
 

Snel naar