Groep 5

Wij krijgen elke week de vakken rekenen, taal, spelling, lezen, woordenschat, begrijpend lezen, schrijven, Engels, verkeer, gym en Kunst&Cultuur. Ook hebben wij vanaf dit jaar aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, Kwink en LEVO.

Voor de vakken rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur krijg je toetsen. Om deze toetsen te kunnen maken krijg je de week van tevoren huiswerk mee om thuis te leren.


Als je nog meer over onze klas wilt weten, kom dan gezellig bij ons langs. Je kunt  juf Yeliz ook mailen Y.corban@opoz.nl Snel naar