Groep 5A

Wij zitten met 14 gezellige kinderen in de klas. Samen met groep 5B zitten wij op de dependance waar het heel gezellig is met elkaar.

Wij krijgen elke week de vakken rekenen, taal, spelling, lezen, begrijpend lezen, schrijven, Engels, verkeer, gym en nog veel meer. Ook hebben wij vanaf dit jaar aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Hiervoor krijg je dit jaar een samenvatting mee naar huis, die je moet leren voor je toets.

Om onze gevoelens te herkennen en hier goed mee om te gaan hebben wij een nieuwe methode dat Kwink heet. Samen gaan wij er voor zorgen dat het een veilig en leuk schooljaar wordt.

Kunst & Cultuur doen wij op vrijdag, de eerste periode krijgen we beeldende vorming. Daarna komen de blokken drama en dans aan bod.

Dit jaar is levensbeschouwing nieuw voor ons. Elke week komt er een gastdocent vertellen over een godsdienst.

Juf Yeliz is onze juf, 5 dagen van de week. Als je nog meer over onze klas wilt weten, kom dan gezellig bij ons langs. Je kunt juf Yeliz ook mailen: y.coban1@opoz.nl
Snel naar