Groep 5B

Wij zitten met 20 kinderen in de klas. 

Wij krijgen elke week de vakken rekenen, taal, spelling, lezen, woordenschat, begrijpend lezen, schrijven, Engels, verkeer, gym en Kunst&Cultuur. Ook hebben wij vanaf dit jaar aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, Kwink en LEVO.

Voor de vakken rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur krijg je toetsen. Om deze toetsen te kunnen maken krijg je de week van tevoren huiswerk mee om thuis te leren.

Wij zitten samen met groep 5A op de dependance waar het heel gezellig is met elkaar

Juf Petra is onze juf, alle dagen van de week. Als je nog meer over onze klas wilt weten, kom dan gezellig bij ons langs. Je kunt juf Petra ook mailen: p.harrewijn@opoz.nl

Snel naar