Peuters


Een speeltaalhuis werd vroeger een peuterspeelzaal genoemd. Om het onderscheid tussen peuterspeelzalen met en zonder VVE duidelijker te maken zijn er nu Speeltaalhuizen (met VVE) en speelhuizen (zonder VVE). VVE is de afkorting van Vroeg en Voorschoolse Educatie. Dit betekent dat een STH net als een basisschool met VVE werkt met een educatief programma. In dit geval met ‘Piramide’. Er wordt gewerkt met thema’s die om de drie, á vier weken wisselen. Zo zijn er thema’s als ‘Huis, ‘Eten en drinken’, ‘Kleding’ en ook de seizoenen en de feestdagen komen aan bod. Bij elk thema worden de klas en de activiteiten aangepast aan het thema. Zo worden de begrippen die bij het thema horen op zoveel mogelijk manieren aangeboden en worden de kinderen uitgedaagd tot fantasierijk spel.

Bij Speeltaalhuis het Flamingonest werken 2 geschoolde pedagogisch medewerkers. Corrie Boswinkel werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Monique Bouwhuis werkt maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Er zijn drie groepen : de Rode, de Gele en de Blauwe Beer. Elke groep komt drie dagdelen in een vaste combinatie. Zo zien alle kinderen elke pedagogisch medewerker minstens één keer. Als er inval nodig is proberen de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk voor elkaar in te vallen.

U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen.


                             

juf Corrie                                                                                                   Juf Monique          

Snel naar