Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief verschijnt eens per week op vrijdag. Leerlingen, ouders en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail.

Mocht u geen nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een bericht sturen. Vermeld daarin de naam van uw kind en groep. U wordt dan direct toegevoegd aan de distributielijst.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3  
Nieuwsbrief 4       
Nieuwsbrief 5      
Nieuwsbrief 6
     
Nieuwsbrief 7       
       

Informatieblad Jeugdtandverzorging  
    

Snel naar