Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief verschijnt eens per week op vrijdag. Leerlingen, ouders en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail.

Mocht u geen nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u een bericht sturen. Vermeld daarin de naam van uw kind en groep. U wordt dan direct toegevoegd aan de distributielijst.

Nieuwsbrief 24 Nieuwsbrief 32  
Nieuwsbrief 25 Nieuwsbrief 33
Nieuwsbrief 26 Nieuwsbrief 34
Nieuwsbrief 27 Nieuwsbrief 35
Nieuwsbrief 28  
Nieuwsbrief 29  
Nieuwsbrief 30
Nieuwsbrief 31

 

  

Snel naar