Leerlingenraad

Omdat we het op De Watersnip met elkaar maken, hebben de leerlingen inspraak! Vanuit groep 5 t/m 8 zijn uit elke groep twee kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad van de school. Kinderen kunnen daardoor meedenken over nieuwe methoden, over de manier van lesgeven en bijvoorbeeld over de lessen buiten. Dit zorgt voor betrokkenheid van uw kind bij de organisatorische kant van De Watersnip. 

De leerlingenraad heeft elke vier weken een vergadering met de directie. Hier wordt over onderwerpen gesproken die de kinderen zelf kiezen.

Onderwerpen die tot nu toe besproken zijn:
- Ideeën voor een educatief schoolreisje
- Pleinwacht door de juffen en meesters
- Afspraken maken over het buitenspelen
- Aanschaffen van nieuw buitenspeelgoed
- Hondenpoep probleem
- De droomschool, het onderwijs van de toekomst

Na het overleg bespreken de leerlingen van de leerlingenraad de onderwerpen in de diverse groepen en nemen dit weer mee naar de volgende vergadering.

Snel naar