Leerlingenraad

Omdat we het op De Watersnip met elkaar maken, hebben de leerlingen inspraak! Vanuit groep 5 t/m 8 zijn uit elke groep twee kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad van de school. Kinderen kunnen daardoor meedenken over nieuwe methoden, over de manier van lesgeven en bijvoorbeeld over de lessen buiten. Dit zorgt voor betrokkenheid van uw kind bij de organisatorische kant van De Watersnip. 

De leerlingenraad heeft om de paar weken een vergadering met de directie. Hier wordt over onderwerpen gesproken die de kinderen zelf kiezen. 

Onderwerpen die besproken zijn: 
* PAD - 'Stop, houd op!' regel. 
* Pleinwacht door de juffen en meesters.
* Mooie rijen maken en stil naar buiten en binnen lopen.
* Vaste plekken op het schoolplein om te voetballen en 'eitje te leggen'. .
* Meer sportdagen verspreid over het jaar.
* Classdojo's in de groepen 3 tot en met 8.

Na het overleg bespreken de leerlingen van de leerlingenraad de besproken onderwerpen in de diverse groepen.

Snel naar