Medezeggenschapsraad

Als Medezeggenschapsraad van de Watersnip proberen we kritisch te kijken naar wat goed en wat verbeterd kan worden op school.

De agenda van onze vergaderingen wordt grotendeels bepaald door de agenda van de GMR. De GMR is de gemeenschappelijke MR voor alle openbare basisscholen van Zoetermeer (OPOZ).

Daarnaast bespreken we zaken die direct betrekking hebben op onze eigen school. Denk hierbij aan het opstellen van het Pestprotocol, schooltijden, PR- en marketing en het financiële beleid.

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Onze directeur is ook altijd aanwezig. Samen proberen we zo’n 6 keer per jaar bijelkaar te komen om de stand van zaken door te nemen en te kijken hoe we De Watersnip nog beter en leuker kunnen maken!

Mocht u interesse hebben in het bijwonen van een MR-vergadering, dan kan dat door een mail te sturen naar MR.dewatersnip@opoz.nl 

De MR van IKC De Watersnip bestaat uit de volgende leden:

Personeel:
Mevr. P.Harrewijn
Mevr. M. van Buuren

Ouders:
Mevr. A. van Duin
DHR. S.Martina

                

Snel naar