Ouderkamer

De Watersnip ouderkamer. Op woensdagen vanaf 08.45 uur komen ouders bij elkaar voor verschillende activiteiten. De ouders worden in de Ouderkamer ontvangen door drie gastouders.

Via deze weg kunnen ouders vragen stellen over het onderwijs, hun kinderen, of over de buurt. Tevens is het een manier om contacten op te bouwen en om meer binding te krijgen met school. De activiteiten die de ouderkamer organiseert, lopen erg uiteen.

De ouderkamer is bedoeld voor iedere ouder met een kind bij ons op school. Op de activiteitenkalender wordt vermeld wat we elke week behandelen, zodat u zelf kan besluiten wanneer u komt.

De activiteiten worden voor een groot deel bedacht en bekeken met de ouders die de ouderkamer bezoeken. Welke activiteiten er in de planning staan, worden vermeld in de nieuwsbrief, 

Lijkt dit iets voor u, bent u geïnteresseerd in een activiteit, of bent u gewoon nieuwsgierig, dan zien wij u graag terug op woensdag bij de ouderkamer.

Ouders van de ouderkamer:

Dewi van Ark
Entisar Osman
Chadia Aribi

Snel naar