Ouderraad

De Watersnip heeft een actieve ouderraad (OR) en is er ter ondersteuning van het team bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij werkt samen met het team en organiseert mede de feesten en diverse activiteiten, zoals Sint, Kerst, Pasen, sportdag, disco en schoolreis.  

Voor deze werkzaamheden worden aan het begin van het schooljaar werkgroepen ingesteld. In gezamenlijk overleg met ouders en leerkrachten wordt bepaald hoe een feest of activiteit er dat schooljaar uit zal zien en hoe dit georganiseerd gaat worden.

Hulpouders

De ouderraad heeft voor de uitvoer van deze activiteiten op de dag zelf altijd extra handen nodig. Voorafgaand aan de activiteiten zal de hulp van hulpouders ingeschakeld worden. Er is een aparte lijst opgesteld met hulpouders welke graag af en toe willen helpen, afhankelijk van de datum en het tijdstip kunt u dan per keer beslissen of u mee kunt doen.
Wilt u zich opgeven als hulpouder of wellicht deelnemen in de ouderraad, dan kunt u zich opgeven via het e-mailadres or-watersnip@hotmail.com of u kunt een van de onderstaande leden aanspreken.

Ouderbijdrage

De ouderraad maakt voor alle geplande activiteiten aan het begin van het schooljaar een begroting, waarbij de inkomsten uit de ouderbijdragen worden verdeeld over de verschillende activiteiten. 

U begrijpt nu hoe belangrijk het is dat de ouderbijdrage elk jaar door alle ouders wordt betaald. Per kind vragen wij €55,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 €25,- ouderbijdrage voor de activiteiten,
 €30,- schoolreis
Aan het begin van het schooljaar krijgen kinderen een brief mee naar huis met de vraag om de ouderbijdrage te betalen. Kinderen die halverwege het schooljaar instromen hoeven slechts een gedeelte van het bedrag te betalen.

Suggesties

Natuurlijk is de ouderraad er ook om een zo goed mogelijk overleg tussen ouders en de school te bevorderen. Wij zijn altijd beschikbaar voor opmerkingen, suggesties en vragen van ouders. 

        
Astrid van Duin
Dewi v/d Ark
Kavita Singh
Melissa van Wamel

Snel naar