Uw kind ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven. Dat kan via (079) 323 07 10.

Basisonderwijs

Wij vragen u ziekmeldingen tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch of via de nieuwe parro app aan ons door te geven. Voor alle leerlingen kan dat via (079) 351 57 23.
Indien onduidelijk is waarom uw kind niet op school is, zal er contact met u worden opgenomen.

Snel naar