Een goede school kiezen

Bent u voor uw kind(eren) op zoek naar een basisschool? U bent van harte welkom bij De Watersnip. Wij zijn een kleinschalige wijkschool en hebben oog voor elk individueel kind. Uw kind wordt bij ons gezien, wij bieden goede zorg en geven de aandacht die uw kind verdient.

Ouders typeren de sfeer op onze school als open, betrokken en goed. Onze leerkrachten en directeur kennen bijna elk kind bij naam en er heerst een saamhorig wij-gevoel.

Talentgericht

Wij besteden veel aandacht aan Kunst en Cultuur en ontdekken op die manier de talenten van uw kind. Elke vrijdag bieden wij uw kind leuke lessen als drama, dans, beeldende vorming en cultureel erfgoed. Iedere week krijgen de kinderen muziekles uit de methode Eigen-wijs Digitaal en regelmatig ontvangen wij gastdocenten of maken we een cultureel uitstapje.

21e-eeuwse vaardigheden

Uw kind leert door deze lessen hoe hij zich moet uiten, naast presenteren, samenwerken en zelfverzekerd voor een groep staan. Dit zijn vaardigheden die hij de rest van zijn leven goed kan gebruiken.

Als onze manier van lesgeven bij u en uw kind past, nodigen wij u graag uit voor een kennismaking.

Snel naar