Ervaringen

Voor u als nieuwe ouder zijn de ervaringen van leerlingen én andere ouders belangrijk. Wij delen graag hun ervaringen met u.

"De Watersnip is een fijne school, waar wij onze kinderen met een goed gevoel naar toe brengen. Iedere morgen staan er bij binnenkomst directie of leerkrachten om je goedemorgen te wensen, dit geeft ons iedere morgen een heel welkom gevoel. Daarnaast hebben ze op de Watersnip veel oog voor het individuele kind. Aan mijn zoon die lezen ook in groep 4 nog lastig vindt, wordt extra aandacht besteed om beter te leren lezen waardoor lezen ook leuker wordt. Maar ook aan onze kleuterdochter, die nu klaar is voor groep 3, worden extra uitdagingen aangeboden in de plusklas om de laatste maanden bij de kleuters leuk en leerzaam te houden.

Na schooltijd worden er ook hele diverse brede school activiteiten aangeboden, onze kinderen volgen deze extra lessen altijd graag en zijn zelfs teleurgesteld als ze weer afgelopen zijn.

Onze kinderen gaan graag naar school. Voor ons het teken dat ze het op school leuk hebben en dat er een veilig klimaat heerst. Daarnaast zijn de leerkrachten altijd bereid om tijd te maken voor ons als ouders als wij vragen of zorgen hebben. Ook de deur van de directiekamer staat altijd open en ook daar kun je altijd terecht."


"Onze kinderen gaan graag naar De Watersnip. Het is een relatief kleine school (rond 200 leerlingen) die midden in de wijk ligt. De school is niet alleen fysiek toegankelijk, ook het team heeft een open houding. Mijn kinderen krijgen beiden extra zorg aangeboden en dat waarderen wij als ouders enorm. Wij helpen en denken daarom graag met de school mee. Kortom: wij zijn blij met De Watersnip!"

Snel naar