Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder bij onze school betrokken bent. Wij hebben veel actieve ouders. Zij zijn vertegenwoordigd in bijvoorbeeld de ouderraad voor het verzorgen van feestelijke evenementen. Daarnaast participeren steeds meer ouders op onze school.

Medezeggenschap

We hebben een actieve en meedenkende medezeggenschapsraad en kunnen daarom ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen op onderwijsinhoudelijk gebied. U als ouder kunt meedenken over wat het beste is voor uw kind. De volgende stap is dat uw kind zelf ook meedenkt: uw kind moet eigenaar kunnen zijn van zijn eigen leerproces.

Ouderaad

De Watersnip heeft een actieve ouderraad (OR) en is er ter ondersteuning van het team bij binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij werkt samen met het team en organiseert mede de feesten en diverse activiteiten, zoals Sint, Kerst, Pasen, sportdag, disco en schoolreis.  

Voor deze werkzaamheden worden aan het begin van het schooljaar werkgroepen ingesteld. In gezamenlijk overleg met ouders en leerkrachten wordt bepaald hoe een feest of activiteit er dat schooljaar uit zal zien en hoe dit georganiseerd gaat worden.

Ouderkamer

Elke woensdagochtend is onze ouderkamer actief. Zodra u uw kind hebt weggebracht, kunt u in de ouderkamer andere ouders treffen. Daar wordt bijvoorbeeld geknutseld voor de school, u volgt er een workshop of u krijgt informatie over aankomende Cito-toetsen. Met elke groep wordt in de ouderkamer een keer gekookt.

Snel naar