Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij De Watersnip? Wat fijn dat u voor ons heeft gekozen. Aanmelden kan vanaf de tweede verjaardag van uw kind. U kunt hiervoor onderstaand aanmeldformulier invullen of contact opnemen met de directeur onderwijs van De Watersnip.

 

 

Procedure na aanmelding

Om de overgang geleidelijk te laten verlopen, bieden we tien wenmomenten op school. Dat zijn tien halve dagen. De tweede keer dat uw kind onze school binnenkomt, herkent hij al veel. Uw kind krijgt een maatje dat hem de hele dag begeleidt, wat veel onzekerheid en spanning wegneemt.
Na zes weken hebben wij met u als ouder een evaluatiegesprek. In groep 2 plannen wij een huisbezoek. Twee leerkrachten komen een halfuurtje langs om een kopje thee te drinken en met u bij te praten over uw kind.

Snel naar