Wat ons beweegt

Uw kind moet na acht jaar op de basisschool klaar zijn voor de middelbare school. Het stroomt uit naar het juiste niveau op het voortgezet onderwijs. Op het gebied van rekenen, taal en lezen, maar ook op het gebied van wereldoriëntatie, kunst en cultuur heeft uw kind zich bij ons optimaal ontwikkeld.

Gericht op uw kind

Elk kind verdient het beste onderwijs dat het kan krijgen. Ons onderwijs is gericht op uw kind. We geven individueel onderwijs op groepsniveau en streven naar individuele leerlijnen. De vaardigheden samenwerken en presenteren hebben wij uw kind bijgebracht, evenals kritisch denken en gepaste mondigheid.

Snel naar