Gro-up Kinderopvang

Kinderopvang is goed geregeld bij De Watersnip. Er is zowel voor- als naschoolse opvang. Bij de naschoolse opvang heerst een huiskamersfeer, waardoor uw kind helemaal bijkomt van een drukke schooldag.

Uitdagende en wisselende activiteiten
De buitenschoolse opvang (BSO) is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar. En staat voor vrije tijd en plezier. Samen met uw kind geven we buiten schooltijd invulling aan leuke maar ook leerzame, vrije tijd. Onze activiteiten en het speelgoed zijn afgestemd op de leeftijd en wensen van de kinderen. Sport, spel, muziek, koken, lezen, techniek of creatieve activiteiten wisselen elkaar af. En als uw kind even niets wil doen, is dat natuurlijk ook goed! In de vakanties hebben wij een supergaaf vakantieprogramma. Vakantie op de buitenschoolse opvang is een beleving, let maar op!

Heerlijke tijd op de buitenschoolse opvang na school
De kleurrijke en gezellige locaties van Gro-up Kinderopvang liggen verspreid in de verschillende wijken van Zoetermeer, Boskoop en Alphen aan de Rijn. Gro-up Kinderopvang biedt een plek waar kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen. Met onze kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang bieden we voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende omgeving. Met activiteiten afgestemd op de leeftijd en interesses van uw kind. Zo beleeft uw kind een fijne dag.
Onze visie op kinderen
Wij luisteren naar kinderen. Wat hebben zij nodig? En helpen hen zo te ontwikkelen en te functioneren in de wereld van de toekomst. Wij laten kinderen zelf ontdekken wat hun kracht is en hoe zij groot willen worden. Behalve dat kinderen spelen leuk vinden, leren zij door te spelen. Waardoor zij ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen. Bij Gro-up Kinderopvang ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Omdat kinderen situaties op verschillende wijze beleven, is het eindresultaat voor ieder kind anders. Zo kleurt een kind op zijn eigen manier de wereld.
Meer informatie over Gro-up Kinderopvang vindt u op onze website, www.Gro-upkinderopvang.nl

In de vakanties is er een supergaaf vakantieprogramma
Van iedere vakantie maken wij van de buitenschoolse opvang een feest! Omdat we heel de dag de tijd hebben, wordt er voor iedere vakantie een speciaal activiteitenprogramma bedacht met één thema. Samen met de andere kinderen. Elke dag zijn er verschillende activiteiten. En natuurlijk gaan we ook op stap. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De oudste kinderen mogen zelf kiezen aan welke activiteiten zij deelnemen. Vakantie op de buitenschoolse opvang is een beleving, let maar op!

Van school naar de BSO

Wij zijn geopend aansluitend op de schooltijden en hele dagen in de vakanties. Bij sluiting van scholen, bijvoorbeeld door studiedagen, biedt de BSO veelal ook opvang. Een aantal locaties biedt voorschoolse opvang. Vanaf 7.30 uur ’s morgens is uw zoon of dochter welkom bij de Voorschoolse opvang  Busken Huethove 8-10. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind naar school. Na schooltijd worden de kinderen opgehaald uit school. Wanneer uw kind oud genoeg is, mag het zelfstandig naar school en naar de BSO. Op een aantal locaties worden de kinderen lopend opgehaald door de pedagogisch medewerkers. In het IKC wordt naschoolse opvang aangeboden.

De mening van uw kind telt
Zelfstandigheid bevorderen vinden wij belangrijk. Ook kinderparticipatie hoort bij zelfstandigheid. Daarom hebben kinderen bij ons inspraak. We laten hen meedenken en meepraten. Bijvoorbeeld over de inrichting van de ruimte, de aanschaf van spelmateriaal en het activiteitenaanbod. Dit betekent niet dat kinderen alles beslissen. Participatie houdt vooral in: samen zoeken naar oplossingen!
Meer informatie over de locatie van Kern Kinderopvang die bij ons IKC hoort.
Bekijk Bso “de Watersnip”
Inschrijven:
Link: www.Gro-up-kinderopvang.nl/inschrijven/bso/

Structuur en regelmaat
Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een omgeving met structuur en regelmaat waarin uw kind zich veilig en blij voelt. Een duidelijke dagindeling en vaste groepen bieden structuur en geven uw kind een fijn en vertrouwd gevoel. Er is een rustige plek waar zij kunnen spelen. Ieder kind is uniek en er wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft. Er worden er allerlei activiteiten aangeboden zoals spelletjes, zingen, creativiteit, voorlezen, buitenspelen en vrij spel. De ontwikkeling van de kinderen stimuleren wij op alle momenten van de dag. Doordat de ruimtes zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken, is er veel variatie in spel mogelijk. Het speelgoed stemmen we af op de leeftijd van de kinderen.

Snel naar