Peuterspeelzaal

Leuk én leerzaam!
Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil ontdekken. Op onze speeltaalhuizen kan dat. Zo went uw kind aan een nieuwe omgeving en leert het omgaan met andere peuters. Uw peuter wordt zelfstandiger en krijgt meer zelfvertrouwen. Zo bereiden wij uw peuter spelenderwijs voor op waardoor de overgang makkelijker wordt. Peuters worden in korte dagdelen opgevangen in een eigen, vaste groep.


Waarom is peuteropvang belangrijk?
- Spelen, ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes.
- Kennismaken met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
- Meedoen aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen, voorlezen.
- Veel aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling.
- Spelenderwijs voorbereiden op de basisschool.

Speelhuis of speeltaalhuis
Kern Kinderopvang heeft twee verschillende peuterspeelzalen: speelhuizen en speeltaalhuizen. Het verschil is dat de speeltaalhuizen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bieden. Zij werken volgens de Piramide-methode. De speelhuizen volgen alleen de thema’s van de Piramide-methode. Bij zowel de speelhuizen als de speeltaalhuizen is er speciale aandacht voor de taalontwikkeling van het kind. Spelenderwijs. Als het nodig is, krijgt uw kind extra ondersteuning.

Meer informatie over de locatie van Kern Kinderopvang die bij ons IKC hoort.
Speeltaalhuis “de Watersnip”
Inschrijven:
Link: www.kern-kinderopvang.nl/inschrijven/psz/

Snel naar