Leren is een kunst!

IKC De Watersnip is een groeiende school in de wijk Buytenwegh. Dit schooljaar hebben wij twee kleutergroepen, twee kleine groepen 5 en twee kleine groepen 6.

Trots zijn we op de goede resultaten die we behalen, onze sterke zorgstructuur en de aandacht die we hebben voor talentontwikkeling.

Ouders en kinderen ervaren een goede sfeer op school. Normen en waarden hebben we hoog in het vaandel staan, net als aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Wij hebben als intergraal kindcentrum een versterkte samenwerking met de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang van Kern, die is gevestigd in hetzelfde gebouw.
Wilt u persoonlijk bij ons de sfeer komen proeven, dan bent u van harte welkom. We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een persoonlijke rondleiding.

Onze speerpunten

Kunst en cultuur
Afbeelding 1
Lees meer
Afbeelding 3
Lees meer

Snel naar