Modern onderwijs 4.0

Modern onderwijs

Het onderwijs op IKC De Watersnip is erop gericht om je kind in acht jaar goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Wij investeren veel in basisvakken als rekenen, lezen en taal, maar leren de kinderen ook samen te werken en kritisch te denken.

Elk kind verdient het beste onderwijs. Op een aantal methoden en middelen die wij bij IKC De Watersnip gebruiken, zijn wij extra trots:

Rekenmethode

Rekenen is heel belangrijk en daarom geven we extra aandacht aan dit basisvak. We maken gebruik van de nieuwste editie van De wereld in getallen. Deze rekenmethode biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Uitgeverij Malmberg noemt dit ‘evenwichtig rekenen’.

Engels vanaf groep 1

Wij hebben bewust gekozen voor de methode Groove.me, gebaseerd op Engels leren via liedjes. Dit spreekt kinderen erg aan. Het is een methode die heel goed past bij ons brede aanbod aan Kunst en Cultuur. Het voordeel van zo vroeg beginnen met Engelse les is dat je kind op de middelbare school een voorsprong heeft op zijn klasgenoten.

Kunst en Cultuur

Op IKC De Watersnip willen wij structureel aandacht besteden aan Kunst en Cultuur. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veelzijdig ontwikkelen. Door het stimuleren van het creatieve vermogen willen wij het cognitieve niveau en het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen vergroten. Het creatieve vermogen helpt het kind bijvoorbeeld bij het oplossen van kleine en grote vraagstukken. Kinderen die veel creatieve activiteiten ondernemen, hebben ook vaak veel meer zelfvertrouwen, ze zijn nieuwsgieriger, inventiever en socialer. Daarnaast zorgt de structurele afwisseling in het lesprogramma ervoor dat kinderen met meer plezier naar school gaan.

Kunst en Cultuur voegt iets extra’s toe aan ons onderwijs. Wanneer je de school binnenkomt, zie je dit meteen. Overal zijn kunstwerken van de kinderen terug te zien. Bij Kunst en Cultuur-educatie brengt ieder kind iets van zichzelf in. Het kind is belangrijk!

Plusonderwijs

Heeft een kind behoefte aan meer verdieping of verbreding? Dat kan. Onze school werkt met een doorgaande leerlijn voor plusonderwijs. Hiervoor gebruiken wij de methode Levelwerk. We kijken samen met het kind wat nodig en mogelijk is en passen het programma daarop aan. Het kind werkt binnen de eigen groep aan het plusprogramma en gaat daarnaast een of meerdere keren per week naar de Plusklas op school om op verschillende manieren, zowel individueel als in kleine groepjes, te werken aan de meest uiteenlopende onderwerpen.

Extra begeleiding

Op Watersnip volgen wij in de groepen 1 en 2 een lesprogramma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wat aansluit bij het programma van het speeltaalhuis. Onze tutors begeleiden kinderen die dat nodig hebben in kleine groepjes om hun ontwikkeling extra te ondersteunen. In de groepen 3 en 4 bieden we een vervolg hierop met een apart programma naast het reguliere aanbod in de groepen, waarbij de kinderen begeleid worden door onze onderwijsassistenten. In de overige groepen is extra hulp van de onderwijsassistent of leraarondersteuner mogelijk, om net even extra te oefenen met een lastig onderdeel van de lesstof.

Ook ondersteuning door externe professionals is mogelijk binnen de school. Op vaste dagen is bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk werkster aanwezig, een motorisch remedial teacher en een behandelaar voor kinderen in een dyslexie-traject.