onderwijs groep 1-2

Onderwijs in groep 1/2

Groep 1/2 is een leuke, gezellige, sociale groep enthousiaste kleuters, in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. In de klas zorgen we er samen voor dat de eerste stappen in de basisschool zo prettig en rustig mogelijk verlopen. Maar wat leren kinderen in onze klas nu eigenlijk die kleuterjaren?

Groep 1 staat in het teken van wennen aan regelmaat en rituelen op school. Zo begint de dag meestal samen in een kring. De klas is zo ingericht dat de kinderen in verschillende hoeken en aan tafels kunnen werken in kleine groepjes. De nadruk ligt vooral op spelend leren. De dagindeling wordt elke dag besproken met de leerlingen aan de hand van de dagritmekaarten.

Van elkaar leren

Als je kind is gewend, dan kan het echte leren beginnen. In onze groep lopen de eerste twee leerjaren door elkaar zodat de kinderen ook van elkaar kunnen leren. De leerkracht houdt goed in de gaten welke kinderen al groep 2- en welke groep 1-werkjes doen. Kinderen in groep 2 krijgen bijvoorbeeld al ‘voorbereidend lezen’, terwijl kinderen in groep 1 daar nog niet aan toe zijn.