P1288370

Peuteropvang (speeltaalhuis)

De peuteropvang van gro-up is er voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Onze peuteropvang is meer dan alleen opvang. Kinderen spelen en maken plezier met andere kinderen. En dat is ontzettend goed voor hun ontwikkeling.

Al spelend besteden we aandacht aan taal en rekenen. Zo krijgt je kind het juiste opstapje naar de basisschool. Op de peuteropvang ofwel het speeltaalhuis werken vaste gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Voor jouw peuter is er dus altijd een vast gezicht op de groep.

Kennismaken en inschrijven

Inschrijven, een rondleiding aanvragen of meer informatie over de mogelijkheden van kinderopvang? Kijk op www.gro-up.nl of neem contact op met een van de medewerkers van de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (klantcontact@gro-up.nl; (079) 346 11 80).