SMW

Schoolformaat

Mijn naam is Suzanne Quist en ik ben werkzaam op IKC De Watersnip als school maatschappelijk werker.

Wanneer je de indruk hebt dat het niet goed gaat met je kind, dan kan je hier natuurlijk zelf met je kind over praten. Daarnaast kan je stimuleren dat je kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de intern begeleider zijn. De intern begeleider kan na overleg en goedkeuring van jullie als ouders een leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen.

Ook kan de schoolmaatschappelijk werker je kind op school preventieve ondersteuning geven bij zijn of haar vraag.

Wat bieden wij?

Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW) in de regio Haaglanden en daarbuiten. Het doel is om kinderen te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met jullie als ouders, school en de leerling bepalen we welke vorm van hulp het beste past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, vormen de basis van onze inzet.

Onze werkwijze

Als schoolmaatschappelijk werker kan ik jullie kind ondersteunen bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd eerst contact met jullie als ouders op. Ook kunnen jullie voor advies en informatie zelf een gesprek aanvragen.

De hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:

· Individuele begeleiding van je kind

· Ondersteuning aan ouders / verzorgers

· Meekijken en denken voor passende hulp

· Indien nodig een verwijzing schrijven voor verdere hulp

Zijn er vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Suzanne Quist

Tel nr.: 06 - 50457268

E-mail: s.quist@schoolformaat.nl

Werkdagen: ma,di,wo (ochtend) en do (gedurende schoolweken)

Voor meer informatie over het school maatschappelijk werk kan je kijken op deze link:

https://www.schoolformaat.nl/pagina/ouders