onze identiteit

Onze identiteit

IKC De Watersnip is een groeiende school. Trots zijn we op de goede resultaten die we behalen, onze sterke zorgstructuur en de aandacht die we hebben voor talentontwikkeling.

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennismaken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Alle kinderen zijn bij ons welkom, ongeacht hun achtergrond.