Een veilige school 1.0

Een veilige omgeving

IKC De Watersnip biedt een veilig klimaat, waar kinderen en ouders zich thuis voelen.

Sociaal-emotioneel leren met KWINK

Wij zijn enthousiast over KWINK. Deze methode helpt leerlingen hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en bevat lessen die aansluiten bij burgerschap. De kinderen leren door rollenspellen en oefeningen hoe je met elkaar omgaat. De geleerde vaardigheden komen steeds terug in de dagelijkse praktijk.

De lessen worden ieder jaar herschreven en sluiten daardoor goed aan op de actualiteiten én op alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sociaal-emotioneel leren.

Pest- en time-out-protocol

De sfeer op school wordt door ouders en kinderen als goed ervaren. Wij leren de kinderen het verschil tussen pesten en niet-pesten. Ook hebben wij een pestprotocol. Aan het begin van het jaar tekenen we met elkaar de schoolregels.

Naast pesten zijn er ook andere vormen van ongewenst gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verstoren van de les. Dit vermindert niet alleen het leerplezier van anderen, het zorgt er ook voor dat de leerlingen niet naar behoren les kunnen krijgen. Na een aantal waarschuwingen (of direct bij grensoverschrijdend gedrag) volgen een of meerdere time-outs.

Onze interne vertrouwenspersoon is Nicole Borgman.