Een goede school kiezen 2.0

Ouderraad

IKC De Watersnip heeft een actieve ouderraad (OR), die het team bij binnen- en buitenschoolse activiteiten ondersteunt. De OR werkt samen met het team en organiseert mede de feesten en diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de sportdag, de disco en de schoolreis.

Voor deze werkzaamheden worden aan het begin van het schooljaar werkgroepen ingesteld. In een gezamenlijk overleg van ouders en leerkrachten wordt bepaald hoe een feest of activiteit er dat schooljaar uit zal zien en hoe dit georganiseerd gaat worden.

Hulpouders

De OR heeft voor de uitvoer van deze activiteiten op de dag zelf altijd extra handen nodig. Voorafgaand aan de activiteiten zal de hulp van hulpouders worden ingeschakeld. Er is een aparte lijst van hulpouders die graag af en toe willen helpen. Afhankelijk van de datum en het tijdstip kun je dan per keer beslissen of je mee kunt doen.


Wil je je opgeven als hulpouder of misschien lid worden van de OR, dan kun je je opgeven via het e-mailadres or-watersnip@hotmail.com, of je kunt een van de onderstaande leden aanspreken.

Ouderbijdrage

De OR maakt voor alle geplande activiteiten aan het begin van het schooljaar een begroting, waarbij de inkomsten uit de ouderbijdragen worden verdeeld over de verschillende activiteiten.

Je begrijpt nu hoe belangrijk het is dat de ouderbijdrage elk jaar door alle ouders wordt betaald. Per kind vragen wij € 55. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € 25 voor de activiteiten en
€ 30 voor de schoolreis.

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een brief mee naar huis met de vraag om de ouderbijdrage te betalen. Kinderen die halverwege het schooljaar instromen, hoeven slechts een gedeelte van het bedrag te betalen.

Suggesties

Natuurlijk is de OR er ook om overleg tussen ouders en de school zo goed mogelijk laten te verlopen. Wij staan altijd open voor opmerkingen, suggesties en vragen van ouders.

  • Astrid van Duin
  • Dewi van der Ark
  • Kavita Singh
  • Ben Bakker
  • Melissa van Wamel