Samen met ouder 1.0

Samen met ouders

Wij willen ouders graag betrekken bij én verbinden met het onderwijs en de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Jij als ouder, wij als leerkrachten. Ieder vanuit zijn eigen rol.

IKC De Watersnip gaat op een open en integere manier om met de ouders en de kinderen. Wederzijds vertrouwen, duidelijkheid en respect zijn hierin sleutelwoorden. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren zorgen we voor een goede samenwerking.

Communicatie met ouders

Goede communicatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders het informatieboekje van de groep waarin het kind les krijgt. Tevens wordt een informatieavond georganiseerd en worden verwachtingsgesprekken gevoerd in het bijzijn van de leerling. Via de schoolapp Parro krijgen ouders relevante en actuele informatie over de school en de groep van hun kind. Voor onze schoolapp worden ouders persoonlijk uitgenodigd.

Ouderkamer

Elke woensdagochtend is onze ouderkamer actief. Zodra je je kind hebt weggebracht, kun je in de ouderkamer andere ouders treffen. Daar wordt bijvoorbeeld geknutseld voor de school, je volgt er een workshop of je krijgt informatie over aankomende Cito-toetsen. Daarnaast wordt de Avondvierdaagse door ouders georganiseerd en helpen ouders met het uitdelen van schoolfruit en het organiseren van feesten en vieringen op school.