openingstijden

Openingstijden

IKC De Watersnip heeft de kinderopvang en het basisonderwijs goed op elkaar afgestemd.

Kinderopvang

De buitenschoolse opvang is vanaf 7.30 uur voor schooltijd en na schooltijd tot 18.30 uur.

Basisonderwijs

IKC De Watersnip kent een continurooster. We beginnen om 8.45 uur en eindigen om 15.00 uur, behalve op woensdag, dan eindigen we om 12.15 uur.