voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school

Als een kind 4 jaar wordt, komt hij of zij voor het eerst bij ons in de klas. Wat een mijlpaal! Voor sommige kinderen en ouders is dat flink wennen, andere kinderen zijn er ‘helemaal aan toe’.

Om de overgang naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen, bieden we tien wenmomenten aan. Dat zijn halve dagen. De tweede keer dat je kind onze school binnenkomt, herkent je zoon of dochter al veel. Je kind krijgt een maatje dat hem de hele dag begeleidt, wat veel onzekerheid en spanning wegneemt.

Na de eerste zes weken hebben wij met de ouders een evaluatiegesprek. Ook daarna is er regelmatig contact met de leerkracht mogelijk.