missie visie

Missie en visie

Onze slogan is: ‘Leren is een kunst!’ Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

We staan voor duidelijkheid en respect, waardoor ouders en kinderen zich gehoord voelen.

Op onze school:

  • werken we aan het behalen van maximale resultaten voor onze leerlingen;
  • hebben we oog voor het individuele kind, waarbij het kind centraal staat;
  • betrekken we ouders/verzorgers bij het leerproces van hun kind;
  • hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat;
  • heerst een professionele cultuur;
  • geven we Kunst en Cultuur-lessen in groep 1 t/m 8.