Modern onderwijs

Het onderwijs op De Watersnip is erop gericht om uw kind in acht jaar goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Wij investeren veel in basisvakken als rekenen, lezen en taal, maar uw kind leert ook samen te werken en kritisch te denken.

Elk kind verdient het beste onderwijs. Op een aantal methoden en middelen die wij bij De Watersnip gebruiken, zijn wij extra trots. Deze lichten we hier graag voor u uit.

Rekenmethode

Rekenen is heel belangrijk en daarom geven we extra aandacht aan dit basisvak. Op De Watersnip krijgt uw kind de nieuwste editie van De wereld in getallen aangeboden. Deze rekenmethode biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Uitgeverij Malmberg noemt dit ‘evenwichtig rekenen’.

Modern onderwijs

Per groep hebben wij een aantal laptops tot onze beschikking. Uw kind leert dus omgaan met de moderne middelen en die integreren we ook in ons onderwijs.

Engels vanaf groep 1

Uw kind krijgt Engels vanaf groep 1. Wij hebben bewust gekozen voor de methode Groove.me, gebaseerd op Engels leren via liedjes. Dit spreekt kinderen erg aan. Het is een methode die heel goed past bij ons brede aanbod aan Kunst en Cultuur. Het voordeel van zo vroeg beginnen met Engelse les is dat uw kind op de middelbare school een voorsprong heeft op zijn klasgenoten.

Kunst en Cultuur

Op De Watersnip willen wij structureel aandacht besteden aan Kunst en Cultuur. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veelzijdig ontwikkelen. Door het stimuleren van het creatieve vermogen willen wij het cognitieve niveau en het sociaal-emotioneel functioneren bij de kinderen vergroten. Het creatieve vermogen helpt het kind bijvoorbeeld bij het oplossen van kleine en grote vraagstukken. Kinderen die veel creatieve activiteiten ondernemen hebben ook vaak veel meer zelfvertrouwen, ze zijn nieuwsgieriger, inventiever en socialer. Door de structurele afwisseling in het lesprogramma verhoogt het ook het plezier in het naar school gaan.

Kunst en Cultuur voegt iets extra's toe aan ons onderwijs. Wanneer u de school binnenkomt ziet u dit meteen. Overal zijn kunstwerken van de kinderen terug te zien. Bij kunst en cultuureducatie brengt ieder kind iets van zichzelf in. Het kind is belangrijk!

Plusonderwijs

Heeft uw kind behoefte aan meer verdieping of verbreding? De Watersnip werkt met een doorgaande leerlijn voor plusonderwijs. Hiervoor gebruiken wij de methode Levelwerk. We kijken samen met uw kind wat nodig en mogelijk is en passen het programma daarop aan. Uw kind werkt binnen de eigen groep aan het plusprogramma en gaat daarnaast een of meerdere keren per week naar de Plusklas op school om op verschillende manieren, zowel individueel als in kleine groepjes, te werken aan de meest uiteenlopende onderwerpen.

Snel naar