Modern onderwijs

Het onderwijs op De Watersnip is erop gericht om uw kind in acht jaar goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Wij investeren veel in basisvakken als rekenen, lezen en taal, maar uw kind leert ook samen te werken en kritisch te denken.

Elk kind verdient het beste onderwijs. Op een aantal methoden en middelen die wij bij De Watersnip gebruiken, zijn wij extra trots. Deze lichten we hier graag voor u uit.

Rekenmethode

Rekenen is heel belangrijk en daarom geven we extra aandacht aan dit basisvak. Op De Watersnip krijgt uw kind Rekenwonders aangeboden. Dit is een rekenmethode gebaseerd op het zogenaamde Singapore-rekenen. De kinderen in Singapore scoren met rekenen altijd in de top drie. Wij merken dat ook onze leerlingen met de methode Rekenwonders veel beter scoren. En dat zien wij ook terug bij de scores in de Cito-eindtoets.

Modern onderwijs

Per groep hebben wij een aantal laptops tot onze beschikking. Uw kind leert dus omgaan met de moderne middelen en die integreren we ook in ons onderwijs.

Engels vanaf groep 1

Uw kind krijgt Engels vanaf groep 1. Wij hebben bewust gekozen voor de methode Groove.me, gebaseerd op Engels leren via liedjes. Dit spreekt kinderen erg aan. Het is een methode die heel goed past bij ons brede aanbod aan Kunst en Cultuur. Het voordeel van zo vroeg beginnen met Engelse les is dat uw kind op de middelbare school een voorsprong heeft op zijn klasgenoten.

Kunst en Cultuur

Op De Watersnip willen wij structureel aandacht besteden aan Kunst en Cultuur. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veelzijdig ontwikkelen. Door het stimuleren van het creatieve vermogen willen wij het cognitieve niveau en het sociaal-emotioneel functioneren bij de kinderen vergroten. Het creatieve vermogen helpt het kind bijvoorbeeld bij het oplossen van kleine en grote vraagstukken. Kinderen die veel creatieve activiteiten ondernemen hebben ook vaak veel meer zelfvertrouwen, ze zijn nieuwsgieriger, inventiever en socialer. Door de structurele afwisseling in het lesprogramma verhoogt het ook het plezier in het naar school gaan.

Kunst en Cultuur voegt iets extra's toe aan ons onderwijs. Wanneer u de school binnenkomt ziet u dit meteen. Overal zijn kunstwerken van de kinderen terug te zien. Bij kunst en cultuureducatie brengt ieder kind iets van zichzelf in. Het kind is belangrijk!

Van veel van onze activiteiten worden leuke filmpjes gemaakt.
Deze kunt u zien op het YouTube-kanaal van De Watersnip.

PlusKlas

Heeft uw kind behoefte aan meer verdieping? De Watersnip heeft een PlusKlas. Wij kijken wat uw kind nodig heeft. Uw kind wordt hierin echt gehoord. Zo hebben wij een aantal kinderen die Spaans leren of Duits en kinderen die voor extra begrijpend lezen kiezen. Onderwerpen als dieren, cultureel erfgoed, programmeren en Anne Frank komen in deze klas aan de orde.

Snel naar